Algemene verordening gegegevensberscherming AVG Toscaa NL 2018

Toscaa.nl, gevestigd aan Oosterburen 65, 8891 GB te Midsland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://toscaa.nl, Oosterburen 65, 8891 GB Midsland, info@toscaa.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Toscaa.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Toscaa.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Overige persoonlijke gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch (curriculum vitae ‘s en motivatiebrieven)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Toscaa.nl verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft daarnaast niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@toscaa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Toscaa.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Toscaa.nl verzamelt de persoonsgegevens ‘voor- en achternaam’, ‘e-mailadres’ en ‘telefoonnummer’ via het contactformulier op de website. Daarnaast wordt bij het invullen van het contactformulier ook het IP Address en gegevens over de browser verzamelt met als doel het kunnen identificeren van spam.

 

Toscaa.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Dit gebeurd via Google Analytics.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Toscaa.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De verkregen persoonsgegevens via het contactformulier worden enkel gebruikt voor het beantwoorden van de correspondentie en na 30 dagen automatisch verwijderd uit de mailbox.

Delen van persoonsgegevens met derden

Toscaa.nl verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Toscaa.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast maakt Toscaa.nl gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Toscaa.nl gebruikt Google Analytics-cookies voor het analyseren en in kaart brengen van bezoekersaantallen en surfgedrag op de website.

Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Google maskeert het laatste octet van het IP-adres, waardoor deze niet te achterhalen is. Daarnaast is ‘gegevens delen’ uitgezet. De gegevens verkregen door Google Analytics-cookies zijn nooit te herleiden tot specifieke personen of apparaten en worden in geen geval gedeeld met andere partijen. Toscaa.nl maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Embedded Content

Toscaa.nl maakt daarnaast gebruik van ‘embedded content’, zoals bijvoorbeeld Facebookpost, Youtube-videos en tweets. Deze zijn bijvoorbeeld zichtbaar in een nieuwsbericht of pagina.

Daarnaast maakt Toscaa.nl gebruik van externe widgets als een Facebook Like-button en een twitter-stream/timeline. Deze partijen kunnen cookies meeleveren met deze content waar Toscaa.nl geen invloed op kan uitoefenen. Deze cookies kunnen ook tracking cookies zijn, waardoor deze partijen in theorie kunnen volgen welke sites met dezelfde ‘embedded content’ je nog meer bezocht hebt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Toscaa.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@toscaa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Toscaa.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Toscaa.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@toscaa.nl